Wuyi Oolong ShuiXian

MoriMa Tea


レギュラー価格 $6.25
Wuyi Oolong ShuiXian
Wuyi ShuiXian

Chinese: wǔ yí shān shuǐ xiān(武夷水仙)

Translation: Wuyi Shuixian

Type: Rock Tea (Yan Cha)

Cultivar: Shuixian

Origin: Wuyi, Fujian, China

Harvest date: 2022/08/08

Storage Methods: Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone 

Tea Master: Jiang Guiming

jiang guiming

Customer Reviews

Based on 1 review Write a review