Wuyi Oolong

Sort by:
Bai Ji Guan - Four Famous Congs

Bai Ji Guan - Four Famous Congs

$28.65$257.61
Chinese: bái jī guān Translation: Bai Ji Guan Type: Rock Tea (YanCha) Cultivar: Bai Ji Guan Origin: Wuyi, Fujian, China Harvest Date: 2022/08/01 Storage Methods: Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone...
Lao Cong Shui Xian Spring Tea

Lao Cong Shui Xian Spring Tea

$115.68$69.77
Chinese: wǔ yí lǎo cóng shuǐ xiān Translation: Wuyi Hundred-Year-Old Lao Cong (Old Bush) Shui Xian Oolong Tea Type: Rock Oolong Tea (Yancha) Cultivar: Shui Xian (Shui Hsien) Tree Age:...
Tie Luo Han - Four Famous Congs

Tie Luo Han - Four Famous Congs

$27.27$267.70
Type: Rock Tea (YanCha) Cultivar: Tie Luo Han Origin: Wuyishan, Fujian Harvest Date: 2022/08/23 Storage Methods: Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone Tea Master: Jiang Guiming Tie Luo Han translation is...