Wuyi RouGui

MoriMa Tea


Regular price $5.40
Wuyi Rou Gui
Wuyi Rou Gui

Chinese: wǔ yí shān ròu guì(武夷肉桂)

Translation: Wuyi Rougui

Type: Rock Tea (YanCha)

Cultivar: Rougui

Origin: Wuyi, Fujian, China

Harvest date: 2016/5/22

Storage Methods: Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone 

Tea Master: Jiang Guiming 

jiang guiming

Customer Reviews

Based on 2 reviews Write a review