30% off with code BLACKFRIDAY, starts 11/23 and ends 11/30.

Wuyi ShuiXian

MoriMa Tea


Regular price $5.70
Wuyi ShuiXian
Wuyi ShuiXian

Chinese: wǔ yí shān shuǐ xiān(武夷水仙)

Translation: Wuyi Shuixian

Type: Rock Tea (Yan Cha)

Cultivar: Shuixian

Origin: Wuyi, Fujian, China

Harvest date: 2016/6/25

Storage Methods: Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone 

Tea Master: Jiang Guiming

jiang guiming

Related Products