Thé blanc

Sort by:
Thé de printemps en vrac Pekoe Silver Needle

Thé de printemps en vrac Pekoe Silver Needle

$13.77$222.55
Chinois : fú dǐng bái háo yín zhēn sǎn chá Traduction : Fuding White Silver Needle thé en vrac Genre : Thé blanc Cultivar : Thé blanc Origine : Fuding,...