Thé Puerh

Sort by:
Xiaguan Tuocha Puerh Mûr

Xiaguan Tuocha Puerh Mûr

$29.98$17.77
Chinois : yún nán xià guān tuó chá 2003 nián shú chá Traduction : Yunnan Xiaguan Tuo Cha 2003 Année Puerh Mûr Type : puer mûr Cépage : Puerh Origine :...