Thé Puerh

Sort by:
Yunnan Menghai Sheng PuErh

Brique Sheng PuErh

$29.70
Chinois : yún nán měng hǎi shēng pǔ ěr chá zhuān Traduction : Yunnan Menghai Sheng Puerh Type : Sheng Puerh Cépage : Puerh Origine : Menghai, Yunnan Date de...