Bai Ji Guan Oolong Tea Wuyi Rock Tea 2022 Spring Tea - Four Famous Congs

MoriMa Tea


Precio habitual $28.65
Bai Ji Guan
Bai Ji Guan

Chinese: bái jī guān (白鸡冠)

Translation: Bai Ji Guan

Type: Rock Tea (YanCha)

Cultivar: Bai Ji Guan

Origin: Wuyi, Fujian, China

Harvest date: 2022/08/01

Storage Methods: Sealed, Prevent moisture, Vacuum, Alone

Shelf life: 18 months

Tea Master: Jiang Guiming

jiang guiming