Green Tea

Sort by:
Jingshan Tea Spring Tea

Jingshan Tea Spring Tea

$9.67$145.76
Chinese: jìng shān chá Translation: Mingqian Jingshan Tea Type: Green Tea Cultivar: Jingshan Maofeng Origin: Yuhang, Hangzhou, Zhejiang Harvest Date: 2023/03/18 Storage Methods: Refrigeration, Sealing, Moistureproof, Avoid light. Shelf Life: 18 months Glass...
Luan Guapian Spring Tea

Luan Guapian Spring Tea

$8.68$111.11
Chinese: lù ān guā piàn Translation: Luan Guapian Type: Green Tea Cultivar: Luan Guapian Origin: Luan, Anhui Harvest Date: 2022/04/19 (Ming Qian) Storage Methods: Refrigeration, Sealing, Moistureproof, Avoid light Shelf...
Lushan Yunwu Spring Tea

Lushan Yunwu Spring Tea

$5.68$53.68
Chinese: lú shān yún wù Translation: Lushan Yun Wu Type: Green Tea Cultivar: Yun Wu Origin: Lushan, Jiujiang, Jiangxi Harvest Date: 2023/03/19 (Ming Qian) Storage Methods: Refrigeration, Sealing, Moistureproof, Avoid...
Mingqian Anji White Tea

Mingqian Anji White Tea

$9.67$145.76
Chinese: ān jí bái chá Translation: Anji Bai Cha Type: Green Tea Cultivar: Anji Bai Cha Origin: Anji, Huzhou, Zhejiang Harvest Date: 2023/03/18 Storage Methods: Refrigeration, Sealing, Moistureproof, Avoid light...
Queshe Spring Tea

Queshe Spring Tea

$7.57$98.85
Chinese: què shé Translation: Mingqian Que She Type: Green Tea Cultivar: Queshe Origin: Yibin, Sichuan Harvest Date: 2023/03/12 (Ming Qian) Storage Methods: Refrigeration, Sealing, Moistureproof, Avoid light Shelf Life: 18...