Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot

MoriMa Tea


Normaler Preis $257.57
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
Imitation Qing Dynasty Rouge Water Glaze Pot
  • Material: Ceramic

  • Origin: Jingdezhen, Jiangxi