Hand Pinch Concave-convex Zhu Clay Pot

MoriMa Tea


Normaler Preis $137.75
Hand Pinch Concave-convex Zhu Clay Pot
Hand Pinch Concave-convex Zhu Clay Pot
Hand Pinch Concave-convex Zhu Clay Pot
Hand Pinch Concave-convex Zhu Clay Pot
Hand Pinch Concave-convex Zhu Clay Pot
Hand Pinch Concave-convex Zhu Clay Pot
Hand Pinch Concave-convex Zhu Clay Pot
Hand Pinch Concave-convex Zhu Clay Pot
  • Material: Zhu Ni
  • Origin: Chaozhou, Guangdong
  • Popular Elements: Retro Style
  • Capacity: About 120-150ml