Puerh Tea

Sort by:
Xiaguan Tuocha Ripe Puerh

Xiaguan Tuocha Ripe Puerh

$29.98$17.77
Chinese: yún nán xià guān tuó chá 2003 nián shú chá Translation: Yunnan Xiaguan Tuo Cha 2003 Year Ripe Puerh Type: Ripe Puer Cultivar: Puerh Origin: Xiaguan Town, Dali, Yunnan...