Green Tea

Emeishan Zhu Ye Qing 2018 Spring Tea

MoriMa Tea


Regular price $3.86
Emeishan Zhu Ye Qing

Chinese: 峨眉山竹叶青

Translation: Emeishan Zhu Ye Qing

Type: Green Tea

Cultivar: Zhu Ye Qing

Origin: Emeishan, Sichuan

Harvest date: 2018/03/06(Ming Qian)

Storage Methods: Refrigeration, Sealing, Moistureproof, Avoid light

Shelf life: 18 months