Gaiwan

Sort by:
Hexagon Gaiwan

Hexagon Gaiwan

$158.65$137.27
Material: White Porcelain Origin: Dehua, Quanzhou Popular Element: Retro Palace Style Process: Overglaze Colors Description: Diameter 9.5cm, height 10.0cm, the diameter of gaiwan holder 12.0cm, capacity 160ml. Hexagon Gaiwan: Hexagonal, tall...
Rabbit Mochizuki Gaiwan

Rabbit Mochizuki Gaiwan

$198.68
Material: Ceramic Origin: Jingdezhen, Jiangxi. Firing Temperature: 1310°C High-temperature Firing Glaze Color: Pink Glaze Process: Hand-drawn Embryo + Hand-painted Pattern Specifications: mouth 9.4cm, height 10.0cm, capacity: 150cm. Firing at a...