Complete Tea Set

Sort by:
Enamel Painted Relief Utensil

Enamel Painted Relief Utensil

$18.68$97.95
Material: Ceramic Origin: Jingdezhen, Jiangxi. Popular Elements: Court Style Process: Embossed Enamel Teapot: 11.5 x 9.5 cm, capacity 160 ml. Gaiwan: 8.8 x 8.2 cm, capacity 140 ml. Cup: 5.5...
Camellia Gaiwan Set

Camellia Gaiwan Set

$10.78$68.68
Material: Ceramics Origin: Dehua, Quanzhou Gaiwan: 9.1 × 8.8cm, 110 ml; Gong Dao Bei: 7.6 × 9.4cm, 180 ml; Cup: 5.0 × 4.2cm, 40 ml; Shui Yu: 13.5 × 10.0cm,...
Qianli Jiangshan Gaiwan Set

Qianli Jiangshan Gaiwan Set

$11.85$45.09
Material: Porcelain Origin: Jingdezhen, Jiangxi Gaiwan: 9.0 × 10.0cm, 120ml; Gongdaobei: 8.0 × 9.0cm, 220ml; Teacup: 5.5 × 4.0cm, 40ml. The picture is meticulous, the vast rivers with smoke and...
Matcha Set

Matcha Set

$13.89$57.69
Material: Ceramic/White Bamboo/Purple Bamboo Ye Dian: 5.0 x 8.5 cm in diameter, others 6.0 x 11.0 cm in diameter Tea Bowl: 11.3 x 7.0 cm Tea Powder Spoon: 17.0 cm Tray: D27.0 cm...